Vaaliteemat 2019

Arvoisa lukija,

Listaan videolla ja alla kirjallisesti päävaaliteemani. Se ei tarkoita sitä, että muutkin asiat eivät olisi tärkeitä.

Meppi voi vaikuttaa osana ryhmäänsä ja tärkeintä perussuomalaisilla onkin toimia osana kansallismielistä ryhmää luoden samalla poliittista painetta muutoksille.

Pitää myös muistaa, että muutokset politiikassa tapahtuvat hitaasti, eivät parissa päivässä. Jos me perussuomalaiset uskomme omaan asiaamme ja pidämme kansallisen edun ensisijaisena, ei mikään voi mennä pieleen.

Vaaliasetelma on selkeä: muut puolueet vastaan Suomen ainoa kansallismielinen puolue, Perussuomalaiset

1. EU-liittovaltiokehitykselle kapuloita rattaisiin

EU on kehittymässä liittovaltioksi, jossa Suomi maksaa muiden velkoja, töppäyksiä ja joutuu vastuuseen tulevissakin ratkaisuissa eri mekanismien kautta. Eurojäsenyys on vakava virhe, enkä kannata euroa. Lue tästä aiempi kirjoitukseni (7.3.2019) euron tuhoisasta vaikutuksesta.

Tällaista kehitystä tulee vastustaa kynsin hampain. Kreikka on varoittava esimerkki, mutta lisää on luvassa, sillä EU perustaa lisää virastoja sekä pyrkii kahmimaan valtaa. Lopullisena tavoitteena euroeliitillä on EU-liittovaltio ja kansallisvaltioiden alasajo.

2. Suomi ja suomalaiset ensin

Kukaan ei puolusta Suomen etuja, jos eivät suomalaiset itse.

Nykyinen EU-linja on myötäilevä, puudelimainen ja miellyttämisen haluinen mahdollistaen esimerkiksi maatalouden alasajon ja muutkin meille epäedulliset ratkaisut. Suomen tulee toimia yhtä itsekkäästi kuin esimerkiksi Etelä-Euroopan maiden. Suomessa on tapahduttava ajattelutavan muutos, “peesailun” on loputtava.

Suomen myös pyrittävä irtautumaan Schengen-sopimuksesta, sillä etenkään länsirajamme turvallisuutta ei muuten voida taata. Haittamaahanmuutto ja ulkomainen rajat ylittävä rikollisuus ovat meille vakava turvallisuusongelma. EU-taakanjakoon ei tule alistua.

3. Suomi puolustaa Suomea

Puolustusratkaisumme on perustuttava poliittiseen ja sotilaalliseen liittoutumattomuuteen mutta lujaan omaan puolustukseen. EU:n sotilasyhteistyötä tulee vastustaa, sillä lopputulemana on EU-armeija, jossa joudumme pahimmassa tapauksessa sotimaan muiden sotia. Natolle ei ole mielestäni geopoliittisessa asemassamme perusteluja. Suomen ei tule mennä mukaan muiden maiden eikä varsinkaan suurvaltain sotaleikkeihin tai kiistoihin.

4. Rahankäyttö EU:ssa kuriin

EU kahmii jatkuvasti lisää valtaa ja perustaa virastoja, kuten työvoimaviranomaisen. Tämä on kestämätöntä. EU:n on leikattava kulujaan ja Suomen ei tulisi hyväksyä minkäänlaisia kululisäyksiä. Hyviä leikkauskohteita ovat esimerkiksi kehitysapu, koheesiorahat Itä-Eurooppaan, EU:n ulkosuhdehallinto, tai virkamiesten jättiedut. Pelkästään parlamentti kuluttaa rahaa lähes 2 mrd vuodessa ja muuttaa 12 kertaa vuodessa Strasburgiin.

5. Maatalouspolitiikkaan saatava opt-out

Suomi on syrjäinen maa, jossa viljelyolosuhteet ovat vaikeat. Maatalouden tuotantoedellytykset on turvattava tarvittaessa irtautumalla EU:n maatalouspolitiikasta. Suomen omavaraisuus ja huoltovarmuus on kaiken elinehto. Suomen on seuraavissa perussopimusneuvotteluissa vaadittava, että maatalouspolitiikka on tulevaisuudessa täysin jäsenvaltioiden sisäinen asia.